ENGINYERIA FORESTAL

  • Plans d’Ordenació de Recursos Forestals.
  • Projectes d’Ordenació Forestal.
  • Plans de Silvicultura Preventiva.
  • Treballs forestals de neteja i manteniment.
  • Planificació contra emergències – Protecció Civil.
  • Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població.
  • Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals.
  • Plans Locals d’Extinció d’Incendis Forestals.
  • Treballs de Reforestació i Repoblament.